Кіровоградськe обласнe
об’єднання організацій
роботодавців

Середа, 26 вересня 2012 00:00

Підписано обласну тристоронню угоду про зайнятість та робочі місця

18.09.2012 року Соціальними партнерами (Кіровоградською ОДА, Кіровоградським обласним об»єднанням організацій роботодавців та  Федерацією профспілок Кіровоградської області  підписано обласну тристоронню угоду про зайнятість та робочі місця  «Підвищення рівня зайнятості – ключ до посилення соціального захисту населення шляхом зростання економіки».

Метою укладення  Угоди є визначення та реалізація збалансованих заходів, які сприятимуть стимулюванню зростання економіки області, розширенню сфери застосування праці, підвищенню рівня зайнятості та реалізації права громадян на гідну працю, збереженню та розвитку трудового потенціалу Кіровоградщини.

Виходячи з мети та принципів, визначених Угодою, Сторони домовились спільно розробляти програмні заходи з метою реалізації таких стратегічних завдань:

1) створення сприятливих умов для збереження існуючих та створення нових робочих місць шляхом:

реалізації програм модернізації реального сектору економіки та підтримки конкурентоспроможності бізнесу та захисту інтересів місцевих товаровиробників;

подальшої дерегуляції підприємницької діяльності;

розширення можливостей для кредитування бізнесу;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

2) сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; підтримки самостійної зайнятості населення;

3) запобігання втраті робочих місць, надання підприємствам підтримки у їх збереженні;

4) удосконалення договірного регулювання оплати праці,  забезпечення            зростання заробітної плати відповідно до росту продуктивності праці, запровадження міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу;

5) сприяння розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму, кластерних промислів, економічного стимулювання роботодавців, що створюють робочі місця в сільській місцевості;

6)  у разі невідворотності скорочення штату дотримання критеріїв масових вивільнень та вжиття заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню;

7)  розширення сфери застосування праці громадського обслуговування населення, розвитку інфраструктури населених пунктів;

8)  забезпечення взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб галузей економіки області;

9)  мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, узгодження   з   ними   освітніх   і   професійних   стандартів;   переорієнтація навчальних    планів    на    збільшення    частини практичного  компонента; запровадження програм стажування на виробництві;

10) розробка заходів стимулювання роботодавців до забезпечення особі здобуття  професійного  досвіду через  стажування  та  навчально-виробничу практику;

11) підвищення якості освітніх послуг, зменшення диспропорцій між професійно-кваліфікаційною     структурою     фахівців,     підвищення     якості підготовки випускників вищих навчальних закладів технічних спеціальностей;

12)  подальший розвиток системи професійної орієнтації населення, у
тому числі учнівської молоді, підвищення  престижності  та популяризації робітничих професій, подолання дефіциту кваліфікованих спеціалістів робітничих професій, стимулювання молоді до оволодіння цими професіями;

13) забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та скорочення періодичності   підвищення   кваліфікації   працівників   з  метою   створення передумов для навчання протягом всього життя;

14) створення умов для забезпечення навчання технологічно-суміжним (інтегрованим) професіям;

15) підвищення якості послуг з підбору кадрів та пошуку роботи, які
надаються органами державної влади та суб’єктами господарювання, в т.ч. шляхом скорочення строків працевлаштування молоді, яка отримала освіту, за рахунок налагодження співпраці між

службами зайнятості, роботодавцями та навчальними закладами;

16) постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав громадян на виплати зі страхових фондів та легалізації трудових відносин.

Очікувані результати реалізації Угоди:

Нові робочі місця покликані забезпечити не лише нову якість економічного зростання, але й підвищити продуктивність праці та сприяти збільшенню надходжень до фондів соціального страхування.

Структурні зміни у сфері зайнятості населення супроводжуватимуться професійно-кваліфікаційним перерозподілом робочої сили на ринку праці. Цей процес буде пов’язаний із здійсненням заходів, спрямованих, зокрема, на зменшення кількісно-якісних диспропорцій між попитом на робочу силу та її пропозицією, підвищення якості робочої сили, яка б відповідала потребам розвитку економіки та соціальної сфери, зменшення дефіциту кваліфікованих робітників, стимулювання створення робочих місць в інноваційно орієнтованих видах діяльності, підвищення мобільності робочої сили.

За результатами послідовної реалізації Угоди Сторонами очікується в 2017 році досягти таких показників розвитку регіонального ринку праці та зайнятості:

1)  рівень зайнятості населення у віці 15-70 років – 61,5 %, в тому числі серед осіб працездатного віку — 68,7 %;

2)  рівень охоплення професійним навчанням, підвищенням кваліфікації, перекваліфікації зайнятого та незайнятого населення становитиме 23 %;

3)  зменшення обсягів тіньової зайнятості.

 

 

 


 


Читати 505 разів

Корисні посилання

Інформери


Загружаем курсы валют от minfin.com.ua